DOKUMENTY szkoły


PDF Drukuj

Ewa Mazurkiewicz - psycholog szkolny

 

Jeżeli:

  • chcesz podzielić się swoim sukcesem;
  • masz świetne pomysły i nie wiesz jak je zrealizować;
  • chcesz pomóc innym, ale nie wiesz w jaki sposób;
  • masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać;
  • chcesz po prostu z kimś porozmawiać

PRZYJDŹ DO PSYCHOLOGA SZKOLNEGO!

Serdecznie zapraszam!

 

Harmonogram pracy psychologa

Dzień tygodnia Godziny pracy
poniedziałek 8:00-12:00
wtorek ---------------
środa ---------------
czwartek 9:00 - 15:00
piątek --------------

 

"...naczelną wartością dla psychologa jest dobro drugiego człowieka. Celem jego działalności profesjonalnej jest niesienie pomocy innej osobie w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich" (Kodeks etyczno-zawodowy psychologa)

Jednym z głównych zadań psychologa szkolnego jest promowanie metod, które aktywizują pracę uczniów i zwiększają efektywność uczenia się. Psycholog szkolny pomaga przy dostosowaniu wymogów edukacyjnych do poziomu rozwoju uczniów.


Zadania psychologa szkolnego
1. Rozpoznawanie potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianie ich zaspokojenia.
2. Prowadzenie badań i działań diagnostycznych, dotyczących uczniów, w tym, diagnozowanie potencjalnych możliwości oraz wspieranie mocnych stron ucznia.
3. Wspieranie ucznia z uzdolnieniami.
4. Diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu wspierania rozwoju ucznia, określenia odpowiednich form pomocy psychologiczno-pedagogicznej, w tym działań profilaktycznych, mediacyjnych i interwencyjnych wobec uczniów, rodziców i nauczycieli.
5. Organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli.
6. Minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy wychowawczej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia.
7. Wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach profilaktyczno-wychowawczych, wynikających z programu wychowawczego szkoły.
8. Wspieranie rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych.
9. Umożliwianie rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli.
10. Współpraca z pedagogiem szkolnym oraz instytucjami wspierającymi szkołę.


Zadania, o których mowa, są realizowane we współpracy z:
· Dyrekcją szkoły.
· Rodzicami.
· Nauczycielami i innymi pracownikami szkoły.
· Nauczycielami i pracownikami innych szkół.
· Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną.
· Poradniami specjalistycznymi.
· Innymi podmiotami, działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.

 

Imieniny

Dzisiaj : Izabeli
Jutro : Bronislawy Idziego

BIP

Dziennik Librus

Nasze LICEUM

Reklama
Reklama

Biblioteka LICEUM

Reklama

Stowarzyszenie

Reklama

POLECANE strony

Reklama

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES

Kanał RSS