Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019 odbędzie się              3 września 2018 r.

- o godz. 9.00 Msza św. w kościele pw. Św. Jana Pawła II

- o godz. 10.00 uczniowie klas I spotykają się w auli szkolnej s. 22

Po mszy klasy II i III spotykają się z wychowawcami w salach

Klasa Sala Nauczyciel
IA 34 p. Renata Konarzewska
IB 24 p. Jolanta Rutkowska
IC 33 p. Dorota Kowalska
ID 6 p. Jolanta Wotawa
II A 35 p. Agnieszka Burczyńska
II B(I) 32 p. Rafał Chmielewski
II B(II) 42 p. Anna Krystoszyk
II C 16 p. Lidia Ambroziak
II D 4 p. Anna Nieścior
III A 36 p. Mariusz Wotawa
III B 43 p. Agnieszka Bujnowska
III C 21 p. Anna Krawczyńska
III D 20 p. Jacek Opalka

W związku z zarządzeniem Nr 5 Mazowieckiego Kuratora Oświaty z dnia 7.02.2018 r. nastąpiła zmiana terminów rekrutacji.

Rekrutacja zasadnicza

  1. Od 10 maja od godz. 10.00 do 18 maja do godz. 15.00- składanie wniosków
    o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzającymi spełnianie warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym.
  2. Od 15 czerwca od godz. 10.00 do 19 czerwca do godz. 16.00 - możliwość dokonania zmiany wyboru szkoły dla kandydatów, którzy złożyli wniosek w terminie majowym lub z udokumentowanych przyczyn losowych nie mogli tego zrobić w pierwszym terminie.
  3. Od 22 czerwca od godz. 12.00 do 27 czerwca do godz. 16.00 - uzupełnienie wniosku  o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia gimnazjum i zaświadczenie o wynikach egzaminu gimnazjalnego (kopie poświadczone za zgodność przez gimnazjum).
  4. Od 10 maja do 06 lipca  - weryfikacja wniosków o przyjęcie do szkoły i innych złożonych dokumentów przez komisję rekrutacyjną, w tym dokonanie czynności, o których mowa w art. 20t ust 7 uso (najpóźniej do 20 czerwca możliwość wystąpienia komisji rekrutacyjnej do właściwego organu o weryfikację warunków określonych  w art.20t uso).
  5. 06 lipca godz. 12.00 - podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych   i kandydatów niezakwalifikowanych zawierające imiona i nazwiska kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata, a także najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia.
  6. Od 06 lipca od godz. 12.00 do 12 lipca do godz. 10.00 - potwierdzenie woli przyjęcia w postaci przedłożenia oryginałów dokumentów.
  7. 12 lipca godz. 16.00 - podanie przez komisję rekrutacyjną list kandydatów przyjętych    i nieprzyjętych.
  8. 12 lipca do godz. 16.00 - poinformowanie przez dyrektora szkoły kuratora oświaty  o liczbie wolnych miejsc.

Zapraszamy maturzystów po odbiór świadectw dojrzałości w dniu 3 lipca 2018 r. w godzinach:

Klasa IIIA-9.00

Klasa IIIB-9.30

Klasa IIIC-10.00

Klasa IIID-10.30

Świadectwa wydawać będą wychowawcy w auli szkolnej. Świadectwo odbiera absolwent osobiście lub upoważniona przez niego na piśmie osoba.

    received 1541397409302679 resized 20180620 085124655

   6-10 czerwca odbył się Rajd Szlakiem Żołnierzy Wyklętych organizowany przez IPN.
15 uczniów z naszej szkoły wyruszyło na Podlasie, aby na własnej skórze doświadczyć realiów życia prześladowanych po wojnie polskich żołnierzy. Zapewniam, że nie chodziło tutaj o czytanie książek, czy słuchanie wykładów. Na miejscu uczniowie wyruszyli w pieszą wyprawę szlakiem żołnierzy wyklętych (łącznie 100 km), podczas której musieli unikać zasadzek NKWD   i UB. Wyobrażacie sobie sytuację gdy o 1 w nocy, zostajecie wyrwani ze snu strzałami pod oknami? Mocne nerwy i chęć przeżycia wspaniałej przygody, dzięki tym cechom nasi koledzy doskonale poradzili sobie z wyzwaniami rajdu i wrócili do domu
z zasłużonym 1 miejscem. Wyjazd zakończył się w Drohiczynie uroczystą mszą świętą
i rekonstrukcją historyczną. Widzimy się za rok!

                                                                                                              Olga Rutkowska

 

Image0006

W  dniach 28- 30.05.2018 r. uczniowie klas I C, I B(II), II C pod opieką p. L. Ambroziak,  R. Konarzewskiej i A. Krawczyńskiej uczestniczyli w wycieczce na Litwę.Zwiedzenie Kowna, Wilna i Troków uświadomiło nam jak bardzo związane są ze sobą Polska i Litwa, które przez kilkaset lat stanowiły jedno państwo.

BIP

Nasze LICEUM

Dziennik Librus

Biblioteka LICEUM

Bierzemy udział w programie

POLECANE strony

Licznik gości

Jesteś

Liczniki internetowe
osobą, która odwiedza naszą stronę.

Informacja

Serwis Internetowy
Liceum Ogólnokształcącego
im. Piotra Skargi w Pułtusku
wykorzystuje COOKIES

Kanał RSS

feed-image Aktualności